copa del tarot, desborda  agua
Hand-drawn
copa del tarot, desborda agua
RasterAspect ratio: 2:1